درباره ما

مرکز توانمندسازی یارا

مؤسسات و نهادهای حاکمیتی و مردمی بسیاری در راستای تولید محصولات و عرضه آن به فعالین فرهنگی شکل گرفته‎اند. با مطالعه سطح تاثیرگذاری فعالیت این موسسات تولیدی، سه چالش ۱ـ عدم اطلاع جامعه هدف از این موسسات ۲ـ تولید محصولات مشترک و یکسان ۳ـ عدم توجه به نیاز کنشگر در میدان، در مسیر اقدام و تولید آنان وجود دارد. مرکز یارا با توجه به چالش‎های فوق، با هدف ایجاد حلقه اتصال میان تولید کننده و مصرف کننده فرهنگی ایجاد گردید.

یارا یک شتاب دهنده است که با شناسایی ظرفیت‎ها، تعیین استانداردهای مطلوب، توجیه تولیدکنندگان، سعی در تسهیل روند دسترسی شما به خدمت و محصول را دارد. تمام تلاش یارا بر این است تا بتواند یک محیط مناسب برای عرضه محصول و ارئه تولیدات را آماده کند و نقش خود را در وساطت بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایفاد نماید.

نوع خدمات ارائه شده در یارا:

مشاوره

یکی از اقدامات برای ارتقای سطح تاثیرگذاری امامام محلات، انتقال تجربیات علمی و عملی در راستای رفع و حل مسئله به صورت تخصصی می‎باشد. یارا در راستای این انتقال با استفاده از ظرفیت افراد مجرب، یک “مرکز مشاوره تخصصی کنش‎گری” ایجاد نموده است.

 
 

 

 

محصول

یکی از نیازهای اولیه هر کنش‎گر اطلاع و دسترسی به خروجی‎ها و محصولات مرتبط با هر موضوع تخصصی می‎باشد. بانک این محصولات مرتبط با هر موضوع تخصصی می‎باشد. بانک این محصولات توسط کارشناسان مرکز یارا در اختیار فعالان فرهنگی قرار خواهد گرفت.

 
 

 

 

آموزش

از نیازهای مستمر فعال در میدان، دسترسی به اطلاعات و محتواهای آموزشی در شاخه‎های مختلف می‎باشد؛ با این توجه، یارا در ذیل هر محور خدماتی با ارائه بانک اطلاعات آموزشی ـ محتوایی در هر خدمت، درصدد رفع این نیاز می‎باشد.

 
 

 

 

فرم ثبت تجربه

"*" indicates required fields

Hidden
مشخصات نگارنده قدیم*
Max. file size: 400 MB.